Курсове Лего роботика за деца от 7 до 8 години

В курсовете по ” Роботика и програмиране за 7-8 г.” малките ученици  строят роботи по предварително зададени на лаптопи ,стъпка по стъпка, инструкции. Степента на сложност се увеличава до възможност за самостоятелно, изграждане на показани модули от роботи. В рамките на два учебни часа за занятие, децата научават основни понятия от физиката, механиката и електрониката и прилагат наученото по математика и природни науки в училище. 
Всеки път нов робот, нова програма и реален напредък в новите технологии. Продължителност на курса – 6 занятия.по 2 учебни часа.
Визуално базираният софтуер дава възможност , без усилия и опит , децата да съставят свои програми и реализират свои експерименти.
Продължителност на курса -6 занятия.